เงื่อนไขการหมุนวงล้อ

  • ยอดฝาก 200 ได้รับสิทธ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธ์ิ
  • มีสิทธ์ลุ้นรางวัล 3 ครัง้ ต่อวัน
  • สิทธ์หมุนวงล้อจะเร่ิมนับใหม่ทุกเที่ยงคืน
  • แลกของรางวัลติดต่อที่ @plutus66
COPYRIGHT ©2022 | PLUTUS | All Right Reserved